Där idéer blir verklighet stannar man sällan på marken

I fokus just nu

Linköping Aviation Park

Sankt Kors äger Linköping City Airport och ansvarar för att utveckla området runt flygplatsen.

Läs mer här

Koldioxidneutralt 2025

Linköpings kommun vill utveckla staden att bli ett hållbart samhälle och en attraktiv stad att bo och leva i, idag och i framtiden.

Läs mer här

Clean sky

Vill göra flyget mer miljövänligt och minska utsläppen av koldioxid, kväveoxider och buller från den europeiska flygtrafiken.

Läs mer här

Historian bakom Flyghuvudstaden

Hör Gunnar Elfström berätta om historian bakom Linköping - Sveriges Flyghuvudstad.

Läs mer här

Hitta flygupplevelser i Linköping

Ambassadörer

Anna Rehncrona

Engagemanget för flyg och rymd finns i Linköping

Läs mer här

Magnus Bäcklund

Jag är pilot på deltid, samtidigt som jag kan ägna mig åt musiken.

Läs mer här

Nyheter