Nyheter inom flyg

Träffa oss under flygdagarna!

August 5, 2016 Senaste nytt

Flyghuvudstaden kommer att finnas på plats under flygdagarna på Malmen 27-28 augusti. Kom till vår monter och fotografera dig med luft under vingarna eller gå med i vår tävling där vi lottar ut spaka-själv upplevelser!

Tävling:
I vår tävling kan du vinna en spaka-själv upplevelse, där du tillsammans med en instruktör får flyga ett flygplan själv! Flygturen tar ca 30 min och genomförs på Linköpings flygplats, i samarbete med Linköpings flygklubb. Innan flygningen får du information om flygningens grundprinciper.
Rekommenderad lägsta ålder för en spaka-själv upplevelse är 15 år.

För att delta i tävlingen ska du hämta upp ett tävlingsformulär i vår monter under flygdagarna och svara på 5 frågor som rör Flyghuvudstaden Linköping. Du får även motivera varför just du ska vinna.

Fotografera dig själv med luft under vingarna:
I vårt tält kan du också fotografera dig själv mot en green screen, som sedan gör att vi kan placera dig i en häftig flygmiljö. Vi skickar sedan bilden/bilderna till din mailadress!

Vi ser fram emot att träffa dig!

Har du några frågor?
Kontakta Malin Grahn, Marknadsassistent på Nulink, 013-33 66 12 eller malin.grahn@nulink.se.

 

 

Tävlingsregler [PDF].