Flyghistorik 1900-2016

100 år av fascinerande historia

Följ med på en resa genom 100 år av fascinerande flyghistoria – med vår interaktiva tidslinje får du en överblick över de viktigaste och mest spännande händelserna.

1910-talet

Det var nu allting började. Baron Carl Cederström flyger på Malmen 1911, och startar året därpå en flygskola på samma plats. Senare under samma årtionde börjar flygplan att tillverkas här.

1910-talet

Första flygningen på Malmen, Linköping

• Första flygningen av en svensk med ett svenskbyggt flygplan. Ask-Nyrop Nr 1, september 1910, Ljungbyhed.
Första flygningen på Malmen, Linköping, av flygbaron Carl Cederström i ett Bleriot-flygplan, 16-18 juni 1911.
• Första militära flygningen i Sverige av löjtnant Olle Dahlbäck på Stora Värtans is den 3 februari 1912.

• Carl Cederström startar i augusti 1912 en flygskola på Malmen, Linköping. En arméflygskola anordnas på Malmen den 19 maj 1913.
• Flygplan tillverkas i Sverige runt 1917 på bland annat Flygkompaniets verkstäder på Malmen, Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona, Södertelge Verkstäder och Nordisk Aviatik AB i Stockholm.

1920-talet

1920-talet handlar mycket om hopp. Fallskärmshopp, närmare bestämt. Det första svenska fallskärmshoppet sker redan 1920, och 1926 blir Nils Söderberg förste svensk att rädda sig själv genom just fallskärmshopp.

1920-talet

Första svenska fallskärmshoppet

• Löjtnant Raoul Thörnblad blir förste svensk att hoppa med fallskärm, vilket sker den 9 juni 1920 på Malmen i Linköping.
• I juli 1921 inrättar Flygkompaniet på Malmen en sjöflygstation med fyra flygbåtar, Macchi M 7, intill Bergs slussar vid sjön Roxen.
Elsa Andersson, Sveriges första kvinnliga flygare, omkommer vid ett fallskärmshopp utanför Askersund den 22 januari 1922.

• Flygvapnet bildas som en fristående försvarsgren den 1 juli 1926, bestående av fem flottiljer, bland andra Malmen, med sammanlagt 214 flygplan.
• Löjtnant Nils Söderberg blir förste svensk att rädda sig genom fallskärmshopp. Han hoppar med en Irving-fallskärm från en Phönix, J 1, vid Malmen den 7 juli 1926.

1930-talet

1930-talet inleds med att ASJ grundar en flygplansavdelning i Linköping, vilket skulle komma att bli grunden för Saab. Samma årtionde invigs Bromma flygplats, Charles Lindberg besöker Sverige, och Saab börjar tillverka störtbombplanet B5.

1930-talet

Saab grundas och B5 börjar tillverkas

ASJ grundar den 4 september 1930 en flygplansavdelning i Linköping, AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, ASJA.
• ASJA:s första tillverkade flygplan blev ett reportageflygplan, benämnt L 1 Viking, samt två exemplar av övningsflygplanet Ö 9. På bilden syns ASJA Viking II.
• En försöksavdelning, Fa, inrättas den 1 september 1933 vid Centrala Flygverkstaden på Malmen. Namnet ändras senare till Försökscentralen, FC.
Charles Lindbergh besöker Sverige, och bland annat Malmen i Linköping den 13 september 1933.

• Stockholms internationella flygplats i Bromma invigs den 23 maj 1936. Flygplatsen var den första i Europa med permanentade banor i stället för gräsbanor.
• 1939 börjar stora delar av störtbombplanet B 5 byggas på Saab i Linköping, där också flygplanet monteras.
• Saab ombildas i mars 1939 och förvärvar samtliga aktier i ASJA som därmed uppgår i Saab.

1940-talet

Under 1940-talet byggs och provflygs ett antal olika flygplan på Saab, som till exempel Saab 17, Saabs första egna flygplanskonstruktion, Saab 21R, det första svenskbyggda reaflygplanet, och Saab J29.

1940-talet

Olika plan byggs och provflygs

• Första provflygningen med Saab 17, Saabs första egna konstruktion, sker i Linköping den 18 maj 1940.
• Ett ramavtal sluts den 26 november 1940 mellan Flygförvaltningen och Saab. Avtalet gäller framtida leveranser av ca 1000 plan fram till mitten av 1946.
Ett bombsikte konstruerat i augusti 1940 av Erik Wilkenson vid Saab provas i B 5. Siktet utvecklas för B 17, B 18, A 21, Tunnan och Lansen. 1952 började siktet exporteras till USA. Det blev grunden för Saab Instruments i Jönköping, senare Saab Combitech.
• Saab beslutar i februari 1944 att bygga ett sport-, rese- och skolflygplan, Saab 91 Safir, och även ett trafikflygplan; Saab 90 Scandia.
• De första tre de Havilland Vampire, J 28, Sveriges första jetflygplan, landar den 4 juni 1946 på F 13 Norrköping efter leveransflygning från Storbritannien.
• Fänriken Bengt-Olov Johansson i en J 21, räddar sig den 29 juli 1946 genom att skjuta ut sig med katapultstol efter en kollision med en J 22. Han blev därmed den förste i Sverige att rädda sig med katapult.

• Vid det skandinaviska luftfartsmötet i Oslo den 1 augusti 1946 bildar danska DDL, norska DNL och svenska ABA ett konsortium med namnet Scandinavian Airlines System, SAS. I november 1946 anländer Sveriges första helikopter, en Bell 47B, per båt i lådor till Ostermans Aero AB.
• Saab 21R, det första svenskbyggda reaflygplanet, provflygs den 10 mars 1947 på F 13 i Norrköping, eftersom Saabs flygfält ansågs ha för kort bana.
• Första provflygningen med Saab J 29 genomförs den 1 september 1948 av den engelske provflygaren Robert Moore på Saab-fältet i Linköping.
• Roy Muchow flyger den 1 februari 1949 en Supermarine Spitfire, S 31, Nyköping – Luleå med en medelhastighet av 717 km/h – ett nytt rekord för propellerflygplan.

1950-talet

En DC-3 på signalspaningsuppdrag försvinner vid flygning över Östersjön år 1952. Och Lansen blir det första svenska flygplanet som överskriver ljudets hastighet – Mach 1.

1950-talet

Lansen överskrider ljudets hastighet och DC-3 försvinner

• Flygvapnets 25-årsdag firas den 3 juni 1951 med en flygparad över Gärdet inför 200 000 åskådare.
• En DC-3 på signalspaningsuppdrag med åtta mans besättning ur flygvapnet försvinner vid flygning över Östersjön den 13 juni 1952 . Först sommaren 2003 kunde vraket lokaliseras.
• En Catalina ur flygvapnet, på spaning efter den försvunna DC-3:an, skjuts ned den 16 juni 1952 av två sovjetiska jaktflygplan av typen MiG 15. Besättningen på Catalinan räddades av det västtyska lastfartyget Münsterland.
• Saab 32 Lansen flyger för första gången den 3 november 1952 med provflygaren Bengt Olow som förare.

• En Saab 32 Lansen med Bengt Olow som förare flyger den 25 oktober 1953 fortare än ljudets hastighet, Mach 1. Lansen är det första svenskbyggda flygplan som är konstruerat för detta.
• Under september 1954 levererar Saab i genomsnitt en J 29 Tunnan varje dag.
Den 25 oktober 1955 premiärflygs Saab J 35 Draken med Bengt Olow som förare. Sammanlagt byggdes 615 Drakar med Erik Bratt som huvudansvarig på Saab.
• Den 14 december 1959 landar det första flygplanet på Arlanda flygplats i samband med invigningen. Flygplanet var en Caravelle från SAS.

1960-talet

Saab 105/SK 60 premiärflyger år 1963, och Saab 37 Viggen flyger för första gången år 1967.

1960-talet

Viggen premiärflyger

• Fem Saab Tunnan flygs i oktober 1961 till Kongo för FN-tjänst. Senare flygs ytterligare sex Tunnor dit. Ett nytt förband/flottilj, F 22, används för det svenska jakt- och spaningsflyget inom FN-styrkorna.
Militärflygets 50-årsdag firas på Malmslätt den 2 september 1962. Vädret var dåligt men 80 000 åskådare fanns ändå på plats. Gustaf VI Adolf avtäcker en minnessten över Carl Cederström. Fritz Crona flyger ”monoplanet” från 1912.

• Saab 105/SK 60 premiärflyger den 29 juni 1963 med Karl-Erik Fernberg vid spakarna, och en beställning på 150 flygplan har lagts av flygvapnet hos Saab.
• Saab 37 Viggen premiärflyger den 8 februari 1967. Det flögs av Erik Dahlström.

1970-talet

Landvetter och Sturup invigs. Volvo Flygmotor börjar medverka i det franska rymdraketprojektet Ariande, och en svältande befolkning i det etiopiska höglandet matförsörjs genom matbombning.

1970-talet

Landvetter invigs och rymdraketprojektet Ariane påbörjas

• Volvo Flygmotor AB börjar 1972 medverka i det franska rymdraketprojektet Ariane. Bland annat konstruerades och tillverkades brännkammare.
• Malmös storflygplats Sturup invigs den 1 december 1972.
• Under ledning av Carl Gustaf von Rosen och med finansiering av Lutherhjälpen och Röda Korset börjar i april 1974 en svältande befolkning i det etiopiska höglandet att matförsörjas med hjälp av ”matbombning” från plan av typ MFI-15. Verksamheten pågår under drygt tre år, till von Rosens död i juli 1977. Under denna tid levereras drygt 550 ton mat från luften.

• Göteborgs nya flygplats Landvetter invigs officiellt lördagen den 1 oktober 1977. Kung Carl XVI Gustaf förrättar den officiella invigningen.
Saab föreslår i december 1979 försvarsdepartementet att ett lätt enhetsflygplan för jakt/attack/spaning, senare känt som JAS 39, ska utvecklas.

1980-talet

1980 ger regering och riksdag klartecken för nästa svenska stridsflygplan – och 1988 lyfter JAS 39 Gripen för första gången från Saabfältet. Under 80-talet får Saabfältet dessutom en egen flygterminal.

1980-talet

JAS 39 Gripen lyfter för första gången

• Den 25 mars 1980 ges klartecken för nästa svenska stridsflygplan från regering och riksdag. Ett samarbetavtal sluts kring utveckling av projektet JAS: jakt – attack – spaning. Saab ska tillsammans med Svenska Radioaktiebolaget, LM Ericsson och Volvo Flygmotor utveckla JAS varvid Saab är samordnare i Industrigruppen JAS.

• Fortifikationsförvaltningen får i april 1981 i uppdrag av regeringen att projektera byggnader för ett blivande flygvapenmuseum på Malmen.

• Saab-Fairchild SF 340 – ett samprojekt mellan Saab och amerikanska Fairchild – provflygs första gången den 25 januari 1983. Förare är Per Pellebergs och Erik Sjöberg. Totalt kom 459 passagerarplan att tillverkas, varav tre var provflygplan.

• Flygvapenmuseum på Malmen, etapp 1, invigs den 8 mars 1984 av Carl XVI Gustaf.

Det första trafikflygplanet Saab-Fairchild SF 340 levereras den 6 juni 1984 till Crossair i Schweiz.

• Arméflygskolan i Nyköping organiseras om till Östgöta Arméflygbataljon, AF 2, och flyttar till Malmen i Linköping den 1 juli 1985.

• I Linköping invigs den 17 september 1987 en ny flygterminal på Saabfältet. Reguljär flygtrafik hade startat från Saabfältet omkring 1980 av ett mindre bolag. Eftersom terminal saknades fick passagerarna checka in hos Linköpings Flygklubb. Trafiken växte och relativt snart byggde man ut en befintlig barack, och en första terminal var etablerad. Omkring 1989 fick Linköping utrikestrafik, till Köpenhamn.

• Ett satellitnavigeringssystem, konstruerat av Håkan Lans, visas 1988 för första gången i ett större sammanhang. Användningsområdena förväntas bli omfattande, inte bara inom flygsektorn.

• AF 2 föräras den 27 maj 1988 en egen förbandsfana som överlämnas av kung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni på Malmen.• Ericssons flygburna radar PSR 890 presenteras 1990. Den ansågs nästan lika bra som en amerikansk AWACS men till betydligt lägre kostnad. 1993 beställde försvaret tre anläggningar för att montera på modifierade exemplar av Saab 340.

• Passagerarflygplanet Saab 2000 provflygs i Linköping för första gången den 26 mars 1992. Piloter var Erik Sjöberg och Lennart Nordh.

• Den 26 januari 1993 presenterar Saab hur man med hjälp av mikrofoner och högtalare i passagerarkabinen kan halvera bullret med så kallat motljud.

• Saab-Scania AB delas den 16 maj 1995 upp i två bolag; Saab AB och Scania AB. Saab AB omfattar vid denna tidpunkt Saab Defence, Saab Aircraft och Saab Combitech.

• Saab 39 Gripen i tvåsitsig version, JAS 39B, presenteras den 29 september 1995 i Linköping. Typen kommer att levereras med början 1998.

• Den tvåsitsiga versionen JAS 39B Gripen premiärflyger den 11 juni 1996.

• Vid 75-årsfirandet av svenskt militärflyg på Malmen den 28 maj 1988 visar AF 2 för första gången upp den unika helikopterformationen ”Den flygande mattan”. Den består av 15 st HKP 5 i formationsflygning.

• JAS 39 Gripen lyfter den 9 december 1988 från Saabfältet för första gången efter lång försening av flygplanets utveckling. Förare var Stig Holmström.

• Den första prototypen till JAS 39 Gripen havererar den 2 februari 1989 på Saabs flygfält i Linköping vid landningen efter den sjätte provflygningen. Föraren Lars Rådeström undkom med lätta skador. Televisionen hade en reportagegrupp på plats och delar av haveriförloppet visades upprepade gånger i televisionen.

• Etapp 2 av Flygvapenmuseum i Malmen invigs den 19 maj 1989 av prins Bertil.

• Under Paris Airshow i juni 1989 meddelade Saab att American Airlines undertecknat ett kontrakt för 50 st Saab 340 med optioner för ytterligare 50 st 340, samt 50 st Saab 2000. Det var den största svenska exportordern någonsin och värderades vid denna tidpunkt till strax under 10 miljarder SEK. Vid samma flygmässa beställer schweiziska Crossair 25 st Saab 2000 och tar option på ytterligare 25.

1990-talet

Ericssons flygburna radar PSR 890 presenteras 1990 och anses vara nästan lika bra som en amerikansk AWACS.

1990-talet

Ericssons flygburna radar PSR 890 presenteras

• Ericssons flygburna radar PSR 890 presenteras 1990. Den ansågs nästan lika bra som en amerikansk AWACS men till betydligt lägre kostnad. 1993 beställde försvaret tre anläggningar för att montera på modifierade exemplar av Saab 340.
• Passagerarflygplanet Saab 2000 provflygs i Linköping för första gången den 26 mars 1992. Piloter var Erik Sjöberg och Lennart Nordh.
• Den 26 januari 1993 presenterar Saab hur man med hjälp av mikrofoner och högtalare i passagerarkabinen kan halvera bullret med så kallat motljud.
• Saab-Scania AB delas den 16 maj 1995 upp i två bolag; Saab AB och Scania AB. Saab AB omfattar vid denna tidpunkt Saab Defence, Saab Aircraft och Saab Combitech.
• Saab 39 Gripen i tvåsitsig version, JAS 39B, presenteras den 29 september 1995 i Linköping. Typen kommer att levereras med början 1998.
• Den tvåsitsiga versionen JAS 39B Gripen premiärflyger den 11 juni 1996.

Den 11 juni 1997, efter 11 månaders omfattande restaureringsarbete, lyfter Flygvapenmuseums Saab B 17A med Kjell Nordström vid spakarna. Flygplanet deltar i flyguppvisningarna i samband med Saabs 60-årsjubileum i Linköping den 6-7 september.
• Saab beslutar den 15 december 1997 att lägga ned tillverkningen av Saab 340 och Saab 2000, då det inte var möjligt att få tillverkningen lönsam. Totalt kom 459 respektive 63 plan att tillverkas.
• Den 30 oktober 1998 levererar Saab sitt 500:e regionalflygplan, en Saab 340, till Mesaba i USA.
• I Pretoria, den 3 december 1999, undertecknar Saab och British Aerospace ett kontrakt med Sydafrika som köper 28 Gripenplan och 24 skolplan typ BAe Hawk. Kontraktssumman rör sig om ca 16 miljarder SEK och de olika slag av motköp som ingår i avtalet värderas till i storleksordningen 75 miljarder SEK

2000-talet

Gripen lufttankas för första gången. Regeringen beslutar att Sverige ska vara med och bygga det militära obemannade experimentflyget Neuron. Linköpingsföretaget CybAero visar upp en obemannad helikopter på Gärdet i Stockholm.

2000-talet

Det obemannade flygplanet Neuron

• Företaget Michael Savbäck AB, Linköping, startas år 2000 och övertar agenturen för Eurocopter.
• Flygvapnet firar 75-årsjubileum den 25-26 augusti 2001 på F 16, tillsammans med 150 000 besökare.
• Vraket efter den försvunna DC-3:an som sköts ned 1952 upptäcks av erfarna vrakletare på en sonarbild den 10 juni 2003. Upptäckten möjliggjordes, efter ett flerårigt sökarbete, med hjälp av sökfartyget Triad, ca 31 sjömil öster om Gotska Sandön.
• Två av flygvapnets JAS 39 Gripen kommer till USA den 16 september 2003 efter en flygning över Atlanten. Det är första gången svenska stridsflygplan flyger till USA, där de ska visas upp för expertis.
• Flygets 100-årsjubileum firas den 17 december 2003 på Malmen. Där bevittnas en flygparad med såväl Bleriot och Tummelisa som moderna plan av Carl XVI Gustaf och närmare 3 000 personer som denna dag besökte Flygvapenmuseum. Kungen invigde även en JAS simulator.
• 2005 lufttankas Gripen för första gången, först med hjälp av en sydafrikansk Boeing KC 135 och senare under året med svenska flygvapnets TP 84 Hercules.
• 2005 beslutas att Sverige ska vara med i utvecklingen av det obemannade experimentflygplanet Neuron, ett utvecklingsprojekt som engagerar stora delar av europeisk flygindustri. Saab i Linköping får det fulla ansvaret för utvecklingen av bränslesystem, avionik och tillverkning av flygplansskrov, och erfarenheterna kommer till nytta i utvecklingen av nästa generations Gripen.

• 2006 tecknar Saab ett kontrakt med Pakistan för att leverera ett luftburet radarövervakningssystemet i form av ett Saab 2000 utrustat med radarsystem Erieye. Affären är värd 8,3 miljarder kronor.
• Svenska CybAero i Linköping, som utvecklar obemannade helikoptrar för spaning och övervakning, har den 4 april 2007 sålt sju helikoptrar med tillhörande delsystem till Förenade Arabemiraten.
• Saab firar sina 70 år genom att bjuda in ca 800 personer, representerande kunder, medier och myndigheter på ett rejält ”födelsedagskalas” i Linköping fredagen den 31 augusti 2007. På lördagen den 1 september var alla anställda med anhöriga inbjudna, och totalt kom över 19 000 personer till denna familjefest och flyguppvisning.
• Thailand beslutar den 17 oktober 2007 att köpa sex stycken Gripen-plan efter att ha utvärderat ryska Su-30, amerikanska F-16 och svenska Gripen. Två år senare, 2009, fattar Thailand beslut om att beställa ytterligare sex Gripen-flygplan. I affären ingår även två stycken flygburna radarövervakningssystem.
• Linköpingsföretaget CybAero visar upp en obemannad och självstyrande ca 150 kg tung helikopter, APID 55, på Gärdet i Stockholm den 8 januari 2008.
• 2008 genomför Saab första flygningen med Gripen Demo, ett viktigt steg i utvecklingen mot nästa generations Gripen; Gripen E
• Saab och LFV sätter 2008 upp ett testcenter för flygtrafikledning på distans – Remote Tower. Sju år senare, 2015, blir Örnsköldsvik Airport världens första fjärrstyrda flygplats.

2010-talet

Linköping blir Sveriges flyghuvudstad. Saab ingår ett avtal med den brasilianska regeringen, som omfattar utveckling och produktion av 36 Gripen NG till det brasilianska flygvapnet. Aerospace Cluster Sweden startar. Nya generationen Gripen-plan, Gripen E, premiärvisas.

2010-talet

Gripen E premiärvisas

• 2010 tar Linköpings kommun epitetet Linköping – Sveriges flyghuvudstad.
• Under 2011 deltar svenska flygvapnet vid en insats över Libyen.
• Hösten 2013 startas Aerospace Cluster Sweden, med säte i Linköping.
• 2014 erhåller CybAero ett 8-årigt ramavtal en garantiorder till ett värde av 700-800 MSEK. Ordern kommer från ett bolag i den kinesiska koncernen AVIC, ett av världens största bolag med över 400 000 anställda, som bland annat utvecklar och producerar flygplan och flygande farkoster av olika slag.
• Den 27 oktober 2014 offentliggjorde Saab att de ingått ett avtal med den brasilianska regeringen, som omfattar utveckling och produktion av 36 Gripen NG till det brasilianska flygvapnet. Av dessa kommer 28 st vara Gripen E, och åtta av den tvåsitsiga versionen Gripen F.
• 2015 blir Örnsköldsvik Airport världens första fjärrstyrda flygplats, efter att Saab och LFV satte upp ett testcenter för flygtrafikledning på distans under 2008 – Remote Tower.
• 2015 går Aerospace Cluster Sweden med i EACP. I EACPs nätverk finns ca 4300 företag, 430 forskningsinstitut samt 125 administrativa myndigheter och instanser.

• 2015 får Saab en miljardbeställning från Förenade Arabemiraten på ett luftburet radar- och signalspaningssystem.
• 2015 bildar Saab och schweiziska UMS Aero Group ett nytt bolag kring Saabs obemannade helikopter Skeldar. Det nya bolaget, UMS Skeldar, etableras både i Schweiz och i Linköping och får i uppdrag att fortsätta utveckling, tillverkning och utprovning av Skeldar och andra obemannade plattformar.
• 2016 lanseras Global Eye, en kombination av Saabs nya radarsystem Erieye ER och Bombardiers jetflygplan Global 6000. Systemet är det första på världsmarknaden som kan upptäcka och följa mål på stora avstånd och sköta övervakning i luften, på marken och till sjöss samtidigt från en och samma plattform.
• Saab premiärvisar det första provflygplanet i nästa generation Gripen-plan, Gripen E, den 18 maj 2016.
• RUAG Space sluter 2016 ett avtal med den franska raketoperatören Arianespace om tillverkning av nya adaptersystem till bärraketen Ariane 5.