Flygklustret

AEROSPACE CLUSTER SWEDEN

I Linköping finns ett 60-tal teknikintensiva, flygrelaterade företag som alla drar åt samma håll: mot framtiden, med start i Linköping.

Enligt forskare vid Uppsala universitet och Harvard Business School är flyget en av Sveriges tydligaste klusterbildningar, med centrum i Östergötland och Linköping. Så har det varit ända sedan 1912 då landets första flygskola startade på Malmen. Idag är Linköping en av få platser i världen där kompletta flygplan utvecklas och tillverkas.

Men flyg är mycket mer än plan och har ända sedan begynnelsen varit en lagsport. Allt måste samverka, hela vägen från forskning, utveckling och utbildning till produktion av komponenter och hela flygplan, logistik, flygplatser, verkstäder, trafikledning, lagstiftning, internationella överenskommelser. Och så vidare. Det är en lång kedja av aktiviteter som börjar med grundforskning och utmynnar i den dagliga driften för transport av passagerare och gods. Och en stor del av kompetensen finns samlad i Östergötland. Aerospace Cluster Sweden erbjuder sina medlemmar ökade resurser och möjligheter genom att samverka.

Läs mer om Aerospace Cluster Sweden